POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

§ 1
Informacje ogólne.
Administrator – Administratorem Strony jest Ewelina Cichowska, Kostrzewy 9c, 11-320 Jeziorany,
kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: ecicha@poczta.onet.pl
Strona – strona internetowa pod adresem: https://kierunekomunikacja.pl
Użytkownik – każda osoba przeglądająca Stronę.

§ 2
Sposoby zbierania danych.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczek”).
Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem https://zenbox.pl/

§ 3
Dane osobowe.
1. Informacje w formularzach.
Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter oraz formularz kontaktowy.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera oraz informacji o usługach.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem.
2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
MailerLite (firma działająca w UE, Polityka Prywatności: https://www.mailerlite.com/privacy-policy) w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera;
Zenbox sp. z o.o. (firma działająca w UE, Polityka Prywatności: https://zenbox.pl/regulaminy.html) w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.pnienie danych.
3. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
4. W celu dbania o bezpieczeństwo danych użytkowników serwisu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
5. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym i podczas zapisu na newsletter są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
6. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
-prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
-prawo do przenoszenia danych,
-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 4
Pliki cookies
1. Witryna www.kierunekomunikacja.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny www.kierunekomunikacja.pl, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane jest za pomocą Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.
6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 5
Logi serwera.
1. Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.